Martin Petříček - about me / o mne
Links:
My website
PDFEdit
MP View
MPVtipy - EN
MPVtipy - CZ
Kódované obrázky
Griddlers

Here is my resume, in both czech and english language
Zde je můj životopis, v češtině a angličtině

Martin Petricek - Resume

Martin Petříček - Životopis